Nieuws

Nieuwsbrief week 41, 2016

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start gegaan

Sinds deze week kunnen auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten geschillen waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de op 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe Wet Auteurscontractenrecht en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.
Kijk voor meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

 

‘EC-voorstel hervormingen auteursrecht nog te vrijblijvend’

Rita Zipora is muzikant en songwriter en heeft daarnaast haar masterstudie aan het Conservatorium van Amsterdam afgerond met een scriptie over auteursrecht in het digitale domein. Op IE-Forum reageert zij op het voorstel van de Europese Commissie over hervormingen in het auteursrecht.
Met betrekking tot de ‘transfer of value’ (het feit dat de waarde die content zoals muziek en film oplevert niet terechtkomt bij de makers en rechthebbenden, maar bij de platforms waar die content door gebruikers wordt geüpload) lijkt de Commissie zich, hetzij heel voorzichtig, aan de kant van de maker te plaatsen. Zij suggereert in haar voorstel o.a. dat samenwerking tussen de platforms en rechthebbenden noodzakelijk is om technologieën goed te laten werken: “Information society service providers (…) should take appropriate and proportionate measures to ensure protection of works or other subject-matter, such as implementing effective technologies.” Content-ID dus, concludeert de zangeres. YouTube beschikt hier al over, maar heeft enkel een ‘take down policy’. Dit betekent dat een rechthebbende die zijn/haar muziek verwijderd wil zien van YouTube dit telkens opnieuw moet melden als een nieuw filmpje met diezelfde muziek verschijnt. Zipora zou dan ook liever een ‘stay down policy’ zien.
Ze vindt het goed nieuws dat de Commissie dit onderwerp aansnijdt, maar acht de kans dat dit voorstel door het Europees Parlement en de Raad zal komen klein. ‘De bewoordingen in het voorstel van de Commissie zijn erg algemeen en te vrijblijvend. Bovendien zullen de komende jaren lobbyisten van beide kanten flink aan de slag gaan en hun handen vuil maken, the stakes are high’, aldus Zipora.

 

Songwriters minder enthousiast over streamingsucces dan labels

Vanuit allerlei muziekmarkten, groot en klein, komt het goede nieuws dat de omzet – in veel gevallen voor het eerst sinds lange tijd – weer stijgt. Ook de Nederlandse industrie liet zich, bij monde van de NVPI, niet onbetuigd. De grote drijvende kracht achter deze wederopstanding is in alle gevallen (vooral) streaming. Toch blijkt de groei (en dus het enthousiasme) zich vooral aan de labelkant af te spelen. Songwriters hebben het idee buitengesloten te zijn van het succes.
In dit Billboard-artikel worden de argumenten nog eens op een rijtje gezet. Bottomline is, dat auteurs en uitgevers een groter deel van de taart willen. Een echte oplossing is echter nog niet in zicht. ‘Fear not, that debate will continue’, luidt dan ook de voorlopige conclusie…

 

Spotify zou met SoundCloud praten over overname

Of het een tactische zet is of een gevalletje ‘waar rook is, is vuur’ moet nog blijken, maar in het geruchtencircuit circuleert het verhaal dat Spotify van plan zou zijn SoundCloud over te nemen. Beide diensten verschillen erg van elkaar. SoundCloud is bijvoorbeeld vooral sterk in dance en veel van de door de gebruikers geüploade content staat niet op Spotify. Ze vullen elkaar in dat opzicht dus mooi aan. Daar staat echter tegenover dat SoundCloud een heel andere en herkenbare interface heeft, die zich maar moeilijk in die van Spotify zal laten integreren.
Dat zijn echter pas zorgen voor na de eventuele overname. Of het zover komt is in eerste instantie een kwestie van geld. De waarde van SoundCloud wordt geschat op tussen de 700 miljoen en 1 miljard dollar, een bedrag waar Spotify op dit moment vermoedelijk niet over beschikt.
Hoe dan ook is dit een interessante ontwikkeling om te blijven volgen, want deze samenwerking (of een andere, gelijksoortige) zou de streamingwereld flink door elkaar schudden.

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

SaveSave

SaveSave

terug