Nieuws

Nieuwsbrief week 23, 2016

Herinnering: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Popauteurs.nl zet zich in voor de belangen van auteurs. Als lid wil je natuurlijk ook weten wat Popauteurs.nl het afgelopen jaar voor jou heeft gedaan. Maandag 13 juni a.s. vindt in de Wisseloord Studio’s te Hilversum de Algemene Ledenvergadering plaats, waar het bestuur zich zal verantwoorden voor de activiteiten in 2015 en de plannen voor het komende jaar bekend zal maken.
Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Je kunt dan vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen en zo je betrokkenheid tonen bij onze voor jou zo belangrijke club. Je bent dus meer dan welkom!
Je kunt hier de stukken downloaden als pdf-bestand.
Wij hopen weer veel leden te mogen verwelkomen, dus tot maandag 13 juni om 15.30 uur!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Guus Bleijerveld Secretaris Popauteurs.nl

 

 

Creatieven eisen eerlijke vergoeding voor hun werk

Later dit jaar zal de Europese Commissie met voorstellen komen om de werking van de Europese digitale markt te verbeteren. Nederlandse artiesten, componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers, fotografen en andere beeldmakers en producenten vragen de Nederlandse Europarlementariërs om deze voorstellen te beoordelen op wat zij voor creatieve makers betekenen. Daartoe hebben Buma/Stemra, Pictoright en de NVPI het initiatief genomen om een brief en enquête op te stellen. Uitgangspunt daarvan is: de Europese regels moeten zo vormgegeven worden dat de uitzonderingen (‘safe harbours’) gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, en het Europese auteursrecht weer doet waar het voor bedoeld is: makers in staat stellen een eerlijke vergoeding te ontvangen voor het werk dat ze doen.
Barry Hay, John Ewbank, Eric van Tijn, Peter Koelewijn, Dennis Huige (Racoon), Paula Patricio, Pieter Perquin, Peter Slager (Bløf), John de Mol en Di-Rect gaven hun steun al. Als jij ook achter dit standpunt staat en dit kenbaar wilt maken aan het Europees Parlement, kun je dit hier kenbaar maken.
Wil je meer nuance bij de Telegraaf-kop ‘Popsterren willen geld zien van Facebook’: singer-songwriter Ed Struijlaart gaf bij 3VOOR12 Radio een toelichting op het initiatief.

 

 

 

Minister wil afspraken tussen isp's en rechthebbenden

Minister Van der Steur heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de gesprekken tussen rechthebbenden en internet service providers over de mogelijkheden om illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal tegen te gaan en tegelijkertijd het aanbod van legaal materiaal te vergroten. Vooralsnog zijn de betrokken partijen er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen.
Minister van der Steur heeft aangegeven graag bereid te zijn de partijen op zijn departement te ontvangen om de mogelijkheden voor onderlinge afspraken nader te verkennen. Ter gelegenheid daarvan kan tevens worden besproken of en in hoeverre het departement in dat verband een rol kan spelen. Hij heeft de partijen uitgenodigd voor een gesprek in de tweede helft van juni.

 

 

 

 

Spotify-omzet in 2015 €1,95 miljard; verlies €173,1 miljoen

Streamingdienst Spotify zag zijn inkomsten in 2015 met 80% stijgen in vergelijking met het jaar daarvoor. Het bedrijf is echter nog steeds verlieslijdend, hoewel de tekorten in diezelfde periode ‘slechts’ met 6,7% stegen. Toch noemt het bedrijf tegenover zijn investeerders ‘2015 op verschillende vlakken ons beste jaar ooit’.
Music Business Worldwide zette diverse highlights uit het financiële jaarverslag op een rijtje. Zo verdubbelden de advertentie-inkomsten bijna (+98%) tot €195,8 miljoen. De inkomsten uit abonnementen groeiden met 78% tot €1,74 miljard. Slechts 10,1% van de totale omzet was dus afkomstig van freemium-gebruik (al was dat een stijging met 9,2% t.o.v. 2014).
Spotify heeft in 2015 €1,63 miljard uitgekeerd aan de muziekindustrie (geld dat gelabeld is als ‘royalty, distribution and other costs’), een jaar-op-jaarverbetering met 85%. De dienst heeft dus 84% van zijn totale omzet aangewend voor (het faciliteren van) royalty-uitkeringen aan de muziekindustrie.
Het aantal actieve Spotify-gebruikers is in 2015 opgelopen van 60 miljoen naar 89 miljoen. 28 miljoen daarvan waren gebruikers van het abonneemodel.

 

 

 

 

Ook interessant…

 

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug