Nieuws

nr.1 - januari 2014

Nieuwjaar 2014, een nieuwe start!

Hier is ie dan eindelijk de eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief van onze auteurs-vereniging! Allereerst wensen wij al onze leden het allerbeste en zeker veel succes voor het nieuwe jaar!

Na de ALV van 4 juni jl heeft het een heel lange tijd geduurd voordat je weer van ons hoorde maar dat heeft helaas met een paar negatieve gebeurtenissen te maken. Onze oud-voorzitter Hans Kosterman is eind juni getroffen door een hersenbloeding waarbij zijn gezondheid zo beschadigd is, dat hij nog steeds niet normaal kan functioneren op dit ogenblik. Wij wensen Hans en zijn naasten heel veel sterkte en missen zijn support enorm. Daarnaast heeft ook onze penningmeester Hang Grevelt diverse medische ingrepen moeten ondergaan welke inmiddels tot een vrijwel gehele genezing heeft geleidt. Dit alles had tot resultaat dat alle beloofde vernieuwingen die we op de ALV hadden beloofd een flinke vertraging hebben opgelopen. Gelukkig kunnen we nu de draad weer oppakken en hebben we de afgelopen drie maanden grote sprongen vooruit kunnen maken in het up-daten van onze vereniging.

Nieuwe bestuur-samenstelling

Door de gebeurtenissen hierboven beschreven hadden we dringend behoefte aan een (verjongde) bestuurs-uitbreiding en hebben we 2 nieuwe collega’s mogen toevoegen aan het bestuur, te weten Michael La Grouw en Iason Chronis. Michael & Iason gaan zich vooral inzetten voor de activering van Facebook en Twitter tussen onze leden onderling en nieuwe communicatievormen tussen muziekauteurs.

Workshops van de Popauteurs.NL

Zoals aangekondigd op de ALV gaan we in 2014 een aantal workshops organiseren voor onze leden en de eerste staat al meteen gepland op 22 januari a.s. om 19.00u in de Wisseloord Studio te Hilversum. Han Kooreneef zal daar een workshop geven met als onderwerp ‘de kracht van tekst in de muziek’ . Deze workshop is gratis te bezoeken voor onze leden. De ruimte is beperkt dus hiervoor geldt zeker ‘vol=vol’.
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu opgeven via info@popauteurs.nl

workshop

Computernerds……?

Rondom DJs hangt de wat hedonistische geur van privé jets en gelikte mannetjes met veel gel in het haar, voornamelijk bezig hun armen zo hoog mogelijk in de lucht houden en daar (te) veel betaald voor krijgen. In de jaren 90 was dit ook niet ver van de waarheid. House muziek groeide uit zijn kluiten en iedereen wilde wel op het podium staan. Zo werden er in ’95 opeens meer DJs dan werkelozen geteld in Amsterdam. Tussen deze eerste generatie house DJs ontstonden de eerste sterren, waarvan een deel niet zo veel meer in huis had dan platen opzetten in het weekend en voor de rest er een wat losbandige levensstijl op nahouden. Doordeweeks, tjsa wat deden zij eigenlijk doordeweeks? Er was wel het besef dat platen uitbrengen zou helpen om met draaien verder te komen dan de grenzen van de eigen gemeente, en zo werd er af en toe een plaat gemaakt door externe ghost producers, en verdomd, toen was het alweer bijna weekend….

Rond de eeuwwisseling veranderde dit landschap 180 graden. Elektronische muziek schrijven en produceren kon opeens op elke huis tuin en keuken computer. Daarmee stond een hele nieuwe generatie jongens op die handig was met computers, en een deel daarvan gelukkig ook muzikaal getalenteerd. Vanaf dat moment had de oude generatie DJs weinig kans meer, aangezien zij log en afhankelijk waren van externe producers. De nieuwe generatie DJ / producers kan precies de muziek schrijven en produceren die ze willen draaien, in grote hoeveelheden, en in vliegtuigen en hotelkamers. Bovendien kunnen zij alles wat zij maken testen op wereldwijde dansvloeren, het nummer aanpassen tijdens de volgende vlucht en weer opnieuw testen op een ander feest. Alle nieuwe DJ helden van de laatste 10 jaar zijn dan ook van een totaal ander slag mens dan ervoor. Jongens die brommers links lieten liggen in hun jeugd en zich jarenlang binnen hebben opgesloten met computers en synthesizers. In weze een leger nerds dat elektronische muziek is gaan maken. Schuchtere contactgestoorde en af en toe briljante jongens, die van de een op de andere dag populair werden en de buitenwereld in werden geslingerd om op een podium te staan. Laat je niet misleiden: hoe hip hun managers en stylisten ze ook hebben opgedoft, de nieuwe generatie DJ top is stiekem een grote groep nerds.

Om house te produceren moet je ook wel monomaan zijn: het is voornamelijk bizarre studio uren maken - op microscopisch niveau dagen lang schavend aan een hi-hat - op zoek naar die ene perfecte groove. Waar op feesten het er op de dansvloer ruig aan toe gaat, tref ik backstage doorgaans een groep contactgestoorde DJs aan, in verheven discussies vervallen over modulaire synthese en software. Natuurlijk zijn er uitzonderingen: goede DJs die geen noot muziek schrijven, en producers die er tijdens een optreden uitzien als een boekhouder met een laptop. Maar de nieuwe Groten zijn een generatie auteurs die hun uren er meer dan in hebben gestopt, beide disciplines beheersen en hun sterrendom daarom dubbel verdienen.

Iason Chronis

Facts

  • Popauteurs.NL speelt een belangrijke rol in de hogere BUMA-uitkeringen van live-optredens van Nederlandse artiesten (de zg Live Garing) waarbij op initiatief van Popauteurs.NL een samenwerking tussen de artiesten, boekingskantoren en BUMA tot stand is gebracht. Ook tijdens Noorderslag in januari a.s. is de Live Garing een van de speerpunten van BumaStemra.

     
  • Popauteurs.NL bereidt in samenwerking met BUMA een sterk verbeterde Horeca uitkering voor, waar vooral Nederlandse muziek auteurs profijt van zullen ondervinden.

     
  • Steeds vaker wordt 'n rechthebbende verzocht om afstand te doen van hun auteursrechten wanneer zij meedoen aan een muziekwedstrijd of in opdracht van derden een muziekwerk schrijven. Vaak staat dan in de algemene voorwaarden dat de desbetreffende organisatie deze werken mag gebruiken ter promotie op radio, tv, internet en geluidsdragers. Niet alleen is het niet toegestaan om deze rechten over te nemen, de rechthebbende loopt op deze manier ook inkomsten mis over zijn creatie. Neem bij dit soort verzoeken altijd contact op met Popauteurs.NL, zodat we je terzijde kunnen staan.

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug