Nieuws

Nieuwe voorzitter PALM

 

Nieuwe voorzitter PALM

 

 

 

Gisteren heeft het bestuur van PALM (Professionele Auteurs Lichte Muziek) Tom Peters gekozen als nieuwe voorzitter van PALM. 

Tom volgt  hiermee Hans Kosterman op die namens PALM  zitting heeft in de Ledenraad van Buma Stemra en ook actief als bestuurslid van PALM  blijft.

 

“Ik ben blij dat we de expertise van Hans binnen onze vereniging kunnen blijven gebruiken in een tijd dat het auteursrecht op vele fronten onder druk staat en Hans met zijn jarenlange bestuurservaring een geweldige bijdrage aan Palm kan blijven geven. Ik hoop, samen met de overige bestuursleden van PALM,  een frisse kijk op de auteursbelangen te kunnen doorvoeren met alle overige betrokken partijen die in het landschap van het auteursrecht werkzaam zijn. Tevens dank ik Hans Kosterman voor zijn grote inzet in vele jaren in diverse functies binnen PALM tot nu toe”, aldus Tom Peters. 

 

Naast een wijziging in de voorzitterszetel heeft PALM ook een nieuw bestuurslid in de persoon van Hans Aalbers, een succesvol auteur en arrangeur/studio eigenaar.

 

De vereniging PALM heeft op dit moment ± 550 leden en is daarmee de grootste muziekauteurs-vereniging van Nederland.

 

Het bestuur van PALM ziet er nu als volgt uit:

Tom Peters, voorzitter

Guus Bleijerveld, secretaris

Han Grevelt, penningmeester

Hans Kosterman

Ad Kraamer

Bert Ruiter

Han Kooreneef

Hans Aalbers

 

 

 

 

Voor meer inlichtingen:

Guus Bleijerveld -  guusbley@hotmail.com   

Tom Peters – tom@tom-peters.nl

terug