Nieuws

Nieuwsbrief voor PALMleden

 

Nieuwsbrief voor de leden van PALM

 

Tot onze spijt moeten wij onze leden melden dat op het einde van vorig jaar voor de derde maal in 2012 een bestuurslid van Palm besloten heeft zich tussentijds uit het bestuur terug te moeten trekken.

 

Eric van Tijn (op 14 mei jl. toegetreden tot het bestuur) heeft het Palm bestuur laten weten zich per 19 december 2012 terug te trekken uit het bestuur en zegt ook zijn lidmaatschap van de vereniging op.

 

De reden van zijn vertrek is het feit dat het Palm naar zijn oordeel niet is gelukt zich behoorlijk te verenigen om ervoor te zorgen dat Palm op de gewenste wijze in het nieuwe Buma bestuur vertegenwoordigd is. Ook hekelt Van Tijn de manier van besturen van een door hem met name genoemde Palmkandidaat voor het Buma bestuur en meent dat er door een spel met dubbele agenda’s sommige kandidaten van te voren al kansloos waren.

In zijn afscheidsbrief bedankt hij collega-bestuurslid Tom Peters voor zijn grote inzet.

 

 

 

Hans Kosterman (voorzitter van Palm): “Het is pijnlijk maar onvermijdelijk te constateren dat het Palm bestuur de afgelopen periode onvoldoende een eenheid heeft gevormd. Het vertrek gedurende het afgelopen jaar van gewaardeerde bestuursleden als Erwin Angad-Gaur, Shaif Bashir en nu ook Eric van Tijn, elk om verschillende redenen, lijkt daar een uitvloeisel van. Al tijdens de vorige ledenvergadering kondigden wij als bestuur aan met de leden over de toekomst van de vereniging in gesprek te willen. De noodzaak daartoe lijkt sinds dat moment alleen maar toegenomen. Binnen afzienbare termijn hopen wij dan ook de leden fundamentele keuzes over de toekomst van Palm voor te leggen.”

terug