Nieuws

bestuurswisselingen

Palm Mededelingen

Bestuurswisselingen binnen het PALM bestuur en verandering in de dienstverlening

Bestuurswisseling
De leden, die in de zomer op de ledenvergadering van PALM aanwezig waren weten al, dat er
bestuurswisselingen zijn geweest binnen PALM. Uiteraard is het zaak, dat jullie weten wie de huidige
bestuursleden zijn en wie het bestuur inmiddels hebben verlaten.

Op de ALV hebben we afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde secretaris en consultant van
het  spreek uur van PALM; Eric Boom. Hij heeft na tientallen jaren het werk voor PALM te hebben
gedaan het stokje doorgegeven aan ondergetekende Ook Shaif Basier heeft als bestuurder PALM
verlaten. Hij kon zich niet langer verenigen met het beleid en de voornemens van PALM. Erwin
Angad Gaur sluit de rij van vertrekkende bestuurders. Erwin kon zijn overige bezigheden niet
combineren met het bestuurslidmaatschap van PALM.

Op deze plek willen we graag alle inmiddels vertrokken bestuursleden nogmaals bedanken!

Gelukkig hebben we ook nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, te weten:

Han Kooreneef, Eric van Tijn en Guus Bleijerveld.

Verandering in dienstenpakket

Er is een belangrijke verandering in de service van PALM voor zijn leden.

Per 1 oktober is onze rechtsbijstandverzekering opgehouden. De verzekeraar kon de dienstverlening
niet  langer aanbieden voor de destijds afgesproken fee. De verzekeraar heeft wel een nieuw aanbod
gedaan, maar dat is zodanig veel duurder, dat de contributie van het PALMlidmaatschap aanzienlijk
zou moeten worden verhoogd, als we dat aanbod zouden accepteren.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze juridische dienstverlening. Uiteraard blijven wij op de
spreekuren jullie voorzien van juridische bijstand en informatie.

Echter op het moment, dat er daadwerkelijk procedures  gevoerd gaan worden voor de rechtbank
zijn we dus niet meer verzekerd voor de kosten, die dat met zich meebrengt.

Deze kosten zullen dan voor eigen rekening zijn.

Binnen het bestuur wordt natuurlijk nagedacht over alternatieven. Wij hopen jullie dan ook spoedig te kunnen informeren over onze oplossing.

Met vriendelijke groet,


Guus Bleijerveld

Secretaris PALM

terug