Nieuws

Uitnodiging Buma/Stemra Hearing over Multi-Media Muziek

Uitnodiging Buma/Stemra Hearing over Multimedia--muziek

 

 

De Bestuurscommissie repartitiestromen nodigt u en uw achterbannen hierbij uit voor de hearing over repartitie voor-en achtergrondmuziek die zal plaats vinden op woensdag 31oktober van19.00 tot 21.00 uur in het  bedrijfsrestaurant van Buma/Stemra aan de Siriusdreef 22 te Hoofddorp.

De hearing heeft tot doel informatie uit te wisselen over:

a.     De praktijkervaring van het multimediale werkveld met de repartitie van opdrachtmuziek en hun opvattingen daarover in het licht van een aanpassing van de repartitie.

b.    De beleidsopvattingen aangaande de repartitie opdrachtmuziekzoals de Bestuurscommissie Repartitiestromen die heeft ontwikkelden aan het bestuur heeft gepresenteerd.

 

Buma/Stemra overweegt in zijn verdeling van gelden-naar voorbeeld van organisaties in de landen om ons heen-onderscheid te gaan maken naar het gebruik van muziek op de voorgrond of de achtergrond. De georganiseerde hearing is een eerste stap in het consultatieproces onder de leden.

 

Bij deze hearing zal het bestuur van Buma/Stemra de aanwezigen nader informeren over de plannen met betrekking tot multimedia-muziek en wil men van de aanwezigen meer inzicht verwerven in de markt. Dis is voor belanghebbenden uiteraard een belangrijk moment hun stem te laten horen.

 

Wilt U aan de hand van het aanmeldformulier uiterlijk 14 oktober

e-mailen naar info@palmnet.nl, dat u naar de hearing wilt komen?

terug