Nieuws

Aan De Stemgerechtigde Buma

AAN DE STEMGERECHTIGDE BUMA-STEMRA LEDEN VAN DE VERENIGING

PALM

 

 

 

Op 16 mei wordt een belangrijke algemene ledenvergadering van Buma en Stemra in Amsterdam gehouden. Er wordt dan onder andere over de nieuwe statuten gestemd die een nieuwe bestuursstructuur inhouden. Het gaat dan over de invoering van een kleiner bestuur bestaande uit 8 auteurs en 4 uitgevers en de invoering van een ledenraad, eveneens bestaande uit 8 auteurs en 4 uitgevers. De stemming over twee onderdelen wordt jullie in twee paketten gepresenteerd.

 

1.      Een stemming over de goedkeuring van de statuten inclusief de personele invulling van bestuur en ledenraad

 

En als dat niet goedgekeurd wordt een stemming over

 

2.      Uitsluitend de statuten, zodat de nieuwe bestuurs- en ledenraadsleden allemaal ook volgens de nieuwe statuten worden voorgedragen en benoemd.

 

Het oude en op 14 mei nieuw gekozen bestuur van P.A.L.M. heeft uitvoerig gestudeerd en gesproken over beide voorstellen en, gehoord de Algemene Ledenvergadering op 14 mei, geeft het bestuur het volgende stemadvies aan zijn leden:

 

STEM VOOR GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN DE PERSONELE INVULLING

 

Het Palmbestuur geeft u voorts in meerderheid te kennen dat het zich distantiëert van de uitlatingen, gedaan door één van zijn bestuursleden, met name met betrekking tot zijn uitlatingen over mogelijke samenspanning, ernstige onregelmatigheden en poging tot omkoping in de werkzaamheden tussen het Buma-Stemrabestuur en de Buma-Stemradirectie.

 

terug