Nieuws

Nieuwsbrief week 26, 2020

Brancheovereenkomst van muziekauteurs en muziekuitgevers

Muziekauteurs dienen over audio- en audiovisuele exploitatie in Nederland minimaal 2/3 van hun auteursrecht te ontvangen. Een muziekuitgever kan maximaal 1/3 meedelen in collectief (door onder meer Buma, Stemra, Leenrecht en Thuiskopie) geïncasseerde vergoedingen. Dit staat in de op 15 juni tussen de gezamenlijke verenigingen voor muziekuitgevers (NMUV en VMN) en muziekauteurs (Popauteurs.nl, BAM!, VCTN, BCMM, Nieuw GeNeCo en Kunstenbond/Ntb) afgesloten brancheovereenkomst.
De overeenkomst gaat gepaard met een Code of Conduct, waarin de gezamenlijke partijen ook verdere afspraken hebben gemaakt over de inhoud van muziekuitgavecontracten. Hierin is onder meer afgesproken dat muziekauteurs helder inzicht behoren te krijgen in sub-uitgave in het buitenland en wordt herbevestigd dat ‘kickback-contracten’ (waarin een muziekauteur meer dan het uitgeversdeel aan de uitgever of opdrachtgever moet betalen) onredelijk moeten worden geacht.
Ook bepaalt de Code of Conduct dat uitgevers in de toekomst enkel in thuiskopie- en leenrechtvergoedingen audio en video kunnen meedelen als dit expliciet in het contract is afgesproken. De uitgevers en auteursorganisaties beogen hiermee de transparantie in de onderlinge samenwerking te vergroten.
Lees hier meer.

Makers bepleiten snelle invoering auteursrechtrichtlijn

Het was moeilijk te missen, vorig jaar: de Europese Commissie en het Europese Parlement namen een nieuwe auteursrechtrichtlijn aan, onder meer met het doel grote internetplatforms als YouTube en Facebook te verplichten voortaan licenties te gaan betalen aan rechthebbenden. Zoveel media-aandacht en discussie als er vorig jaar over de Richtlijn was, zo stil lijkt, vooralsnog, de implementatie van de Richtlijn in de Nederlandse wet te verlopen.
Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten op het gebied van auteurs- en naburig recht): “Op zich is dat onder de huidige omstandigheden niet vreemd. De Coronacrisis overschaduwt veel. Daarnaast: de Richtlijn is de Richtlijn. Nederland en de meeste Nederlandse Europarlementariërs hebben - helaas - tegen invoering gestemd, maar ook Nederland is verplicht de regels in te voeren. Voor juli volgend jaar.”
Volgens Angad-Gaur is er alle reden snelle invoering te bepleiten: “Home entertainment loopt tijdens de crisis gewoon door, terwijl alle optredens maanden stil lagen en nu voorzichtig, voorzichtig, binnen bijna onwerkbare beperkingen weer beginnen op te starten. Ook veel (foto)journalisten zijn getroffen, veel nieuwe AV-producties aangehouden, uitgesteld of projecten gecanceld. Google en Facebook verdienen ondertussen vrolijk door aan het werk van groepen makers die zonder inkomen thuis zitten. Meer reden dan ooit daarom om snelle invoering te bepleiten, al geef ik toe dat onduidelijk blijft in welke mate makers ook werkelijk gaan meeprofiteren. Essentieel is dat we geen Spotify- of Blendle-achtige toestanden gaan krijgen. Een eerlijke verdeling is essentieel.”
Lees hier meer.

Petitie ‘Liefde voor Muziek’ haalt 60.000 handtekeningen op

De Nederlandse muziekindustrie lanceerde op 20 mei de campagne Liefde voor Muziek. In een pamflet werd met klem gewezen op de economische en culturele noodzaak tot behoud van de (live) muzieksector. Aan de campagne was ook een petitie verbonden, waar 60.000 handtekeningen voor zijn opgehaald. Deze worden donderdag aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
Donderdag zal minister Van Engelshoven 60.000 handtekeningen krijgen aangeboden van de initiatiefnemers, afkomstig van onder meer artiesten en hun fans, promoters, toeleveranciers, agenten, boekers, managers en platenlabels. Ook zo’n 9.000 bedrijven hebben de petitie ondertekend.
“Met een sterke en ook vooral positieve grafische boodschap willen we Nederland en onze overheid duidelijk maken dat we van belang zijn. Dat het ertoe doet dat wij er als sector straks nog zijn”, aldus mede-initiatiefnemer Ronald Keizer van BLiP Agency ten tijde van de start van de actie. “Alleen als we samen zichtbaar zijn over de volledige breedte zal er geluisterd worden.”
Lees hier meer.

Artiesten beginnen het lot van songwriters te begrijpen

De huidige opstand van artiesten tegen de verdeling van de streaming royalty’s, waarbij vaak ‘#brokenrecord’ wordt vermeld, is een logisch gevolg van het instorten van de live-industrie door de Coronacrisis. Dit betoogt Mark Mulligan van MIDiA Research.
Voor veel artiesten vormden live-optredens meer dan de helft van hun inkomsten, en was streaming dus minder belangrijk. Daardoor was het vrij makkelijk om minder te letten op of streaming wel genoeg betaalde, en meer op hoeveel extra fans erdoor naar concerten kwamen. Maar toen kwam Corona en vielen alle live-inkomsten weg. Daardoor werden alle artiestenogen opeens op streaming gericht. Componisten en auteurs keken daar al langer heel scherp naar.
Dat komt hierdoor: professionele songwriters - dus degenen die niet ook uitvoerende artiesten zijn - kunnen wel meerdere inkomstenbronnen hebben (zoals syncs, mechanische rechten en streaming), maar die zijn allemaal van liedjes afhankelijk. Zij toeren niet en verkopen geen T-shirts. Streaming royalty’s zijn voor hen dus altijd veel belangrijker geweest dan voor artiesten. Nu artiesten plotseling ook niet meer toeren en geen T-shirts meer verkopen, is streaming voor hen ook veel belangrijker geworden.
Het goede nieuws voor artiesten is, dat hun live-inkomsten wel weer terugkomen, al kan het wel tot eind 2021 duren voordat die weer op peil zijn. Voor songwriters is er echter geen ‘quick fix’, en zullen de zaken eerst slechter worden, voordat er verbetering optreedt. Die disbalans komt onder meer door de verdeling van de streaming-opbrengsten. De omzet van muziekuitgevers is volgens Mulligan 2,8 keer zo laag als de omzet van muzieklabels, maar hun streamingomzet is 4 keer lager. Aangezien streaming een steeds groter onderdeel wordt van de muziekindustrie als geheel, zullen songwriters bij een gelijkblijvende verdeling van de royalty’s dus een steeds kleinere punt uit de complete taart pakken.
Hoewel het ‘gevecht’ dat de artiesten momenteel leveren zichtbaarder is dan dat van de songwriters, is het zaak dat ook hun langetermijnbelang voor de branche nu beter wordt uitgelicht. Een bekend spreekwoord zegt: ‘alles begint met het liedje’. Maar dat is niet zo. Alles begint met de schrijver van het liedje.
Lees Mulligans hele betoog hier.

 

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug