Nieuws

Nieuwsbrief week 18, 2020

ENCORE: steunmaatregelen onvoldoende voor creatieve sector

ENCORE is een alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven in de gevolgen van de coronacrisis voor film- en muziekproducenten, boek- en muziekuitgevers, film- en muziekdistributeurs, collectieve beheersorganisaties voor muziek en beeld en duizenden Nederlandse makers van creatieve content.
In haar positioning paper reageert de organisatie op de aangekondigde steunmaatregelen die minister Van Engelshoven van OCW de culturele sector in het vooruitzicht gesteld heeft: een bedrag van €300 miljoen. ENCORE noemt dat ‘een heel mooi initiatief’, maar constateert dat slechts een gedeelte van de sector baat heeft bij deze maatregelen. ‘Deze aanpak doet niet voldoende recht aan de realiteit van de totale sector. Hoewel wij de nood van podia en (gesubsidieerde) instellingen zien, blijft de creatieve industrie - dat gedeelte van de sector waar geïnvesteerd en verdeeld wordt en die de schakel vormt tussen creatieve makers en de consument - grotendeels buiten beeld. De creatieve sector is veel breder dan de onderdelen waar het aangekondigde geld voor bestemd is. Tienduizenden ondernemers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, uitgevers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, producenten en distributeurs zijn belangrijke mensen achter de schermen in de keten van de creatieve sector. Zij verdienen het om óók gezien en gesteund te worden.’ ENCORE doet in haar positioning paper een aantal aanvullende voorstellen en maakt op de site www.achterdeschermen.nl de echte verhalen van de ondernemers in de creatieve industrie zichtbaar.
Deze week beaamde minister Van Engelshoven in een debat in de Tweede Kamer dat het bedrag van €300 miljoen bij lange na niet genoeg is. Maar het is wat haar betreft een mooi begin. “Het gaat om de eerste tranche”, zei ze. De linkse oppositie vindt dat er een grote som geld bij moet. SP, PvdA en de Partij voor de Dieren vraagt om €700 miljoen extra.

Spotify ziet door coronavirus ochtendroutine veranderen

Spotify ziet het gedrag van zijn gebruikers veranderen, doordat mensen wereldwijd thuiszitten. “Elke dag lijkt nu op het weekend”, schrijft het bedrijf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Spotify ziet vooral veranderingen bij het luisteren naar podcasts. Dat gebeurt ‘s ochtends een stuk minder, omdat er veel minder mensen naar hun werk gaan en dus onderweg geen podcasts luisteren. “Tegelijkertijd zien we dat mensen tijdens het koken, het doen van huishoudelijke taken of als ontspanning veel vaker luisteren.” Ook ziet het platform dat luisteren een belangrijke rol speelt in het omgaan met stress en angst in deze tijd.
Hoe Spotify tot deze conclusies komt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het een combinatie van eigen data over luistergedrag waaruit het bedrijf patronen kan afleiden en een onderzoek dat het heeft laten uitvoeren onder Amerikaanse gebruikers.
Ondanks de wereldwijde onzekerheid door het coronavirus zegt het bedrijf er goed voor te staan. De omzet steeg naar €1,84 miljard en er kwamen ook meer gebruikers bij dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal telt de dienst nu 286 miljoen gebruikers, waarvan er 130 miljoen betalen. Dat zijn er meer dan het bedrijf geprognotiseerd had.

Consumenten bereid meer te betalen voor streaming content

Een recent onderzoek van Nielsen Music/MRC Data bevestigt wat al verwacht werd: 60% van de Amerikanen consumeert meer entertainment nu mensen van huis uit werken. 24% van de 945 ondervraagden heeft de weken vóór het onderzoek minimaal één extra abonnement afgesloten: 81% op een videodienst, 38% muziek en 14% games. Vooral huishoudens met kinderen hebben deze stap gezet.
De data, die in de laatste week van maart werden verzameld, laten zien dat 74% van de respondenten zich wendde tot televisie en (streaming) video, 65% tot social media, 64% tot muziek, 50% tot nieuws, 47% tot games, 40% tot radio en 34% tot lezen en andere activiteiten.
Inzoomend op de muziek bleek 87% te luisteren naar waar ze altijd al naar luisterden, terwijl 55% de voorkeur gaf aan de oudere muziek die ze toch al beluisterden. Mensen blijken voor herkenbaarheid te kiezen. De belangrijkste reden van degenen die aangaven tijdens de pandemie minder naar muziek te luisteren, is dat ze geen woon-werkverkeer meer hebben. Anderen kozen voor andere vormen van entertainment.
Voor 78% van de ondervraagden is de smartphone het meest gebruikte apparaat om naar muziek te luisteren, 46% doet dat via de laptop, 35% via een smart-tv, 33% via smart speakers, 30% via een desktop computer en 26% via tablets.
Het complete rapport is hier te downloaden.

Hugo Turquet (BMG): ‘Productieve tijd dankzij de lockdown’

Terwijl het coronavirus een direct effect heeft op de hele muziekindustrie, kunnen uitgevers en auteurs een uitgesteld effect tegemoet zien. Onder meer door het missen van compositie-opdrachten en derving van inkomsten uit auteursrechten. Music Week sprak met Hugo Turquet, senior vice president A&R publishing van BMG Rights Management over hoe zijn bedrijf met de ontstane situatie omgaat. Turquet noemt dit een productieve tijd. Enerzijds constateert hij, zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangehaald, dat co-writes gewoon doorgaan, maar dan via sessies op afstand. Anderzijds zijn artiesten waarvan de tours gecanceld zijn aan het schrijven geslagen. Hij verwacht dat het instorten van de advertentiemarkt ook voor de muziekuitgevers een staartje zal krijgen, maar is tegelijkertijd enthousiast over de mogelijkheden die de populariteit van tv-streaming biedt voor syncs. Volgens Turquet heeft publishing in het verleden aangetoond een veerkrachtige bedrijfstak te zijn, maar hij realiseert zich dat de muziekindustrie als geheel zo sterk is als de zwakste schakel. Het is dus van belang dat de hele industrie goed herstelt. Maar het belangrijkste is volgens hem om goed te zorgen voor de songwriters en artiesten. “Zonder hen is er geen business.”

 

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug