Nieuws

Nieuwsbrief week 44, 2019

Entertainment & Media Outlook voor Nederland 2019-2023

Zoals elk jaar heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) zijn Media & Entertainment Outlook 2019-2023 bekendgemaakt. Daarin staan hun voorspellingen voor de komende vijf jaar van de mediabestedingen door Nederlandse consumenten en adverteerders. In deze outlook zegt het financieel adviesbureau te verwachten dat de live-omzet in Nederland in die periode gestaag zal blijven groeien. Die zal goed blijven voor ruim de helft van de totale muziekmarkt.
PwC ziet dat Spotify de streamingmarkt domineert, maar waarschuwt dat concurrenten als Google, Apple en Amazon hun best doen voet aan de grond te krijgen. Streamingplatforms zijn succesvol in het vergroten van hun abonneebestand, maar de toekomst is onzeker.
Dit komt volgens PwC vooral doordat de platforms, labels en rechthebbenden een onderlinge strijd voeren om hun omzet te maximaliseren.

Uitrol wereldwijde repertoiredatabase gepland voor 2020

Er wordt nog weleens geklaagd dat er van alles schort aan de doorbetaling van royalty's aan de juiste personen. Nu is dat van alle tijden (dubbelclaims bestaan al zo lang als het auteursrecht), maar het is er met de opkomst van streaming niet beter op geworden, terwijl dat misschien wel verwacht werd. De muziekindustrie mag daarbij ook de hand in eigen boezem steken. De bouw van een wereldwijde repertoiredatabase is al meerdere malen stukgelopen. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Onder leiding van overkoepelende brancheorganisaties IFPI en WIN wordt gewerkt aan de Repertoire Data Exchange (RDx). IFPI en WIN komen hiermee tegemoet aan de wens van de wereldwijde muziekindustrie om nauwer samen te werken op repertoirevlak.
RDx is een centrale plaats waar muziekmaatschappijen en naburige rechtenorganisaties repertoiredata kunnen registreren en inzien. Deze data zijn leidend voor een optimalisatie van de doorbetaling van vergoedingen aan wereldwijde muziekmakers. De initiatiefnemers voor de totstandkoming van RDx (waaronder Sena), melden in hun bekendmaking dat de datakwaliteit gegarandeerd is door de uniformering en standaardisatie van de dataregistratie en de toegankelijkheid voor alle betrokken partijen. De (technische) uitvoering is ondergebracht bij naburige rechtenorganisatie PPL (Verenigd Koninkrijk). De uitrol van RDx staat gepland voor 2020.
Nu is dit natuurlijk een initiatief van de muziekindustrie, en ligt de focus dus op recording-rechten, niet op song-rechten. Partijen die daarmee bezig zijn, zijn nog niet zover dat ze al een concrete oplossing kunnen aankondigen. Laat staan dat de muziekbranche als geheel al zover is om recordings en songs met elkaar te kunnen matchen. Maar een belangrijke eerste stap is gezet.

Platform Makers lanceert campagne rond auteursrechten

Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, heeft onlangs twee korte animatiefilms en het boekje De Waarde Van Het Auteursrecht gelanceerd.
Platform Makers-voorzitter Erwin Angad-Gaur overhandigde beide uitgaven tijdens een debat in het Haagse Nieuwspoort aan Barbara Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarnaast lanceerde Platform Makers de website www.auteursrechtuitleg.nl, met een korte uitleg van het auteurs- en naburig recht. De animatiefilms kwamen tot stand dankzij een bijdrage van het Ministerie op voorspraak van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda (Culturele en Creatieve Sector). Het boekje De Waarde Van Auteursrecht is hier te downloaden. De animatiefilmpjes zijn hier te bekijken.

Lizzo ontkent plagiaat en begint rechtszaak tegen producersduo

Zangeres Lizzo ontkent plagiaat te hebben gepleegd met het nummer Truth Hurts. Ze spant een rechtszaak aan tegen de producers Justin en Jeremiah Raisen, die haar hebben beschuldigd van het kopiëren van hun lied. Volgens het Amerikaanse producersduo heeft Lizzo na een opnamesessie met hen muziekakkoorden en de tekst "I just took a DNA test, turns out I'm a 100% that bitch" overgenomen. Tijdens die opnames nam Lizzo het nummer Healthy op. In dat nummer zou ze dezelfde tekst hebben gezongen.
De zangeres ontkent dit echter in alle toonaarden. Op Instagram en Twitter schrijft ze: "De mannen die beweren dat een stuk van Truth Hurts van hen is, hebben me niet geholpen om het lied te schrijven. Ze hadden niets te maken met de regel en op welke manier ik deze heb gezongen. Dat lied is mijn leven en de woorden ervan zijn mijn waarheid." Het duo zou volgens de advocaat van de zangeres maanden geleden al uitdrukkelijk afstand gedaan hebben van elke claim.

 

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug