Nieuws

Nieuwsbrief week 26, 2019

Buma/Stemra keert recordbedrag uit aan leden

In 2018 heeft Buma/Stemra ruim 180 miljoen euro uitgekeerd aan muziekauteurs- en uitgevers, een stijging van ruim 10 miljoen euro ten opzichte van 2017. De incasso van auteursrechten steeg met ruim 4,7 miljoen euro tot 213,4 miljoen euro. Dit valt te lezen in de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarcijfers en op de website van Buma/Stemra.
De belangrijkste marktsegmenten voor de leden van de organisatie blijven radio en tv, waar de inkomsten met 4 miljoen euro stegen tot 78 miljoen. Ook de Nederlandse livesector blijft stijgen. In die categorie steeg de omzet met ruim 3 miljoen euro tot in totaal bijna 34 miljoen euro. Andere belangrijke inkomstenbronnen voor Nederlandse auteurs en uitgevers blijven muziekgebruik in horeca en online.
Een speciale website om de cijfers inzichtelijk te maken staat nu live.

Moet Spotify auteurs evenveel uitbetalen als artiesten?

Dit jaar moeten partijen als Spotify, Apple en YouTube weer met de major muziekbedrijven om de tafel om te komen tot nieuwe wereldwijde licentiedeals. Een interessant moment dus om tegen het licht te houden hoe (en hoeveel) deze diensten aan de verschillende onderdelen van de muziekindustrie doorbetalen. Met name Spotify lijkt zichzelf de laatste tijd niet in een ideale uitgangspositie te hebben gemanoeuvreerd. Dit komt door diverse akkefietjes, die allemaal deze nieuwsbrief gehaald hebben.
In een open brief aan Music Business Worldwide doet Richard Stumpf (foto), ceo en partner van Atlas Music Publishing, een voorzet. Hij beargumenteert waarom de muziekindustrie moet instemmen met een eerlijker verdeling van het royaltygeld door streamingdiensten. Namelijk: de auteurs/publishers en artiesten/labels moeten elk de helft krijgen van het bedrag dat overblijft na aftrek van een fee voor de streamingdiensten. Hij gaat in zijn rekenvoorbeeld uit van een fee van 25% (dat is nu nog 30%), waarna beide bedrijfstakken dus 37,5% zouden krijgen. Die voorgestelde verdeling is voor songwriters/uitgevers gunstiger dan de huidige. Ter compensatie stelt Stumpf voor dat auteurs/publishers hun toekomstige (en nog met de radiostations overeen te komen) inkomsten uit airplay delen met de artiesten/labels.

Spotify wil ‘teveel betaalde royalty’s over 2018‘ terug

Spotify lijkt in hetzelfde hoekje te zitten als Facebook. Terecht of niet, maar veel onderwerpen waarmee de dienst de laatste tijd in het nieuws komt, voeren de spanning met de muziekindustrie op en draaien uit op een pr-ramp. Deze week werd een nieuw voorbeeld aan het rijtje toegevoegd.
Spotify zegt, na nadere bestudering van de door de Amerikaanse Copyright Royalty Board (CRB) opgestelde regels, dat het in 2018 teveel geld heeft uitgekeerd aan auteurs en hun muziekuitgevers, en dat geld wil Spotify terug. De publishers hoeven het echter niet direct over te maken. Spotify beschouwt het teveel betaalde bedrag als een voorschot, dat het zal inhouden van de royalty’s over 2019.
Het is natuurlijk mogelijk dat de Zweden gelijk hebben, en dan kun je het hen niet kwalijk nemen dat ze hun geld terugvragen. Maar in het licht van het feit dat de publishers vinden dat ze juist te weinig geld van Spotify krijgen, en dat de dienst tegen de nieuwe regels van de CRB in beroep gegaan is, maakt de boze reacties vanuit de muziekuitgevers op deze nieuwe affaire heel begrijpelijk. David Israelite, ceo van de National Music Publishers Association, noemt het hypocriet dat Spotify enerzijds bezwaar aantekent tegen het besluit van de CRB, om vervolgens te proberen voordeel te behalen aan bepaalde onderdelen van datzelfde besluit.

Billboard publiceert ‘Songwriting Guide 2019’

Auteurs en componisten zijn in de muziekindustrie even belangrijk als artiesten en muzikanten. Een hit is niet aan een van de twee toe te schrijven, beiden spelen hun rol in het geheel. Juist daarom voelt het zo oneerlijk dat songwriters er bij de verdeling van de royalty’s zo bekaaid van afkomen, vergeleken met hun uitvoerende collega’s. Omdat de uitdagingen steeds ingewikkelder worden, heeft het Amerikaanse vakblad Billboard een Q&A opgesteld, waarin 12 vragen worden beantwoord, waar de hitmakers achter de schermen, anno 2019, mee te maken krijgen. Je kunt de Songwriting Guide 2019 hier lezen.

‘Liedjes nu belangrijker dan ooit; handel daar dan ook naar!’

Sinds begin deze eeuw hebben traditionele media internationale tv-formats gebouwd rond liedjes. The Voice, Idols en talloze varianten zijn daar goede voorbeelden van. Ook filmregisseurs geven muziek een belangrijkere plek in hun werken. Maar ondanks deze grootschalige herwaardering van het liedje, blijven de onmisbare bijdragen van auteurs en componisten nog steeds onderbelicht. Daarom pleit Justin Kalifowitz (foto), ceo van Downtown Music Holdings, er in een open brief voor dat muziekuitgevers wereldwijd moeten samenwerken om het ambacht van songwriting op de kaart te zetten. Zo moeten zij ervoor zorgen dat makers voldoende erkend, gewaardeerd en beloond worden.
Kalifowitz vindt het de taak van de industrie om beleidsmakers en -handhavers te blijven uitleggen hoe de muziekbusiness werkt. Maar tegelijkertijd moeten muziekuitgevers kijken wat de mogelijkheden zijn om een betere beeldvorming rondom het ambacht te krijgen bij het publiek. Als voorbeelden noemt hij: één overkoepelende muziekprijs voor songwriters; de ondersteuning van bestaande media die het vak goedgezind zijn; het opzetten van op consumenten gerichte marketing- en communicatiecampagnes om het verhaal achter een liedje en zijn maker(s) te vertellen; aandringen op het ontwikkelen van de mogelijkheid om bij streamingdiensten op songwriter te kunnen zoeken en het faciliteren hiervan door betere data-uitwisseling; het beter aanbieden en integreren van songteksten; betere zichtbaarheid van songwriter credits, enz.
Lees hier de volledige open brief van Justin Kalifowitz.

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug