Nieuws

Nieuwsbrief week 24, 2019

Cultuurbeleid '21-'24: extra geld voor popmuziek en urban arts

Op 11 juni heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024 bekendgemaakt. Ze maakt in de basisinfrastructuur (culturele instellingen die een directe subsidie van het rijk ontvangen) plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving en van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt met €44 miljoen uitgebreid tot €375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van €80 miljoen in cultuur vanaf 2020.
Door de extra investering maakt Van Engelshoven ruimte voor verbreding en vernieuwing in het culturele aanbod. Zo is er geld beschikbaar voor instellingen en makers die met vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek een breder, gevarieerd publiek bereiken. In de basisinfrastructuur krijgen nu ook festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers een plek. Tevens wordt het aanbod in de podiumkunsten voor jeugd uitgebreid en is er aandacht voor de ontwikkeling van talent in alle disciplines.
In de komende periode moeten instellingen de Fair Practice Code onderschrijven om in aanmerking te komen voor subsidies. Daardoor moeten instellingen zich houden aan afspraken die in de sector zijn gemaakt over eerlijk loon, zoals de cao en honoreringsrichtlijnen. Zo moet eerlijke beloning de norm worden in de culturele sector. Daarnaast wordt geïnvesteerd in maatregelen die de verdienmogelijkheden van de sector vergroten. Op die manier komt er een structurele voorziening voor professionele ontwikkeling.

Martijn Schimmer vertelt over het vak van componist

Vakblad Broadcast Magazine publiceert wekelijks een online talkshow met 'mediatoppers van voor en achter de schermen'. Dat kunnen mensen zijn die bij de omroepen zelf werken, maar ook bijvoorbeeld adviseurs of leveranciers. In de recentste editie van BM Talk vertelt de veelvuldig onderscheiden componist van herkenningstunes Martijn Schimmer over zijn boeiende ambacht. Bekijk hier het complete interview.

 

Nieuwe Billboard-charts voor songwriters en producers

Billboard breidt zijn chart-arsenaal uit met een wekelijkse Top Songwriters- en Top Producers-lijst. Dergelijke charts werden tot nu toe alleen nog als jaaroverzicht samengesteld, maar, zegt Billboards senior vice president of charts and data development Silvio Pietroluongo: "De invloed en het belang van songwriters en producers binnen en buiten de industrie verdient meer erkenning dan alleen in een jaarlijst."
De weekoverzichten worden vanaf half juni gepubliceerd en zijn gebaseerd op het aantal punten dat schrijvers of producers behalen met hun liedjes die in de Hot 100, R&B/hip hop-, rap-, R&B-, country-, rock-, dance/electronic-, Latin-, Christian- en gospel-lijst van Billboard staan. Al deze hitparades worden samengesteld op basis van streaming-, airplay- en verkoopdata. Bij gedeelde credits wordt ook het aantal punten gedeeld.
De nieuwe charts volgen op de vermelding van songwriter credits door de digitale muziekplatforms en helpen liefhebbers zich bewust te worden van de schrijvers en hun rol.

Streamingdiensten moeten auteurs en uitgevers voor vol aanzien

In de serie 'Inspiring Women' laat vakuitgave Music Business Worldwide vrouwen aan het woord die de top van de muziekindustrie bereikt hebben. Zij spreken over het verloop van hun carrière en hun huidige verantwoordelijkheden. Onlangs liet MBW Elena Segal aan het woord, de eerste global director of music publishing bij Apple Music.
Zoals bekend is Apple niet in beroep gegaan tegen een verhoging van uitbetalingen aan componisten en tekstdichters in de Verenigde Staten, zoals bepaald door de Copyright Royalty Board. Spotify, Amazon en Google hebben dit wel aangevochten. Uiteraard komt dit onderwerp in het interview aan de orde, evenals de lancering van een eigen muziekuitgeverij door Apple, de manier waarop Apple muziek cureert, de complexiteit van de publishingwereld en de veranderingen die in Segals ogen nodig zijn. Het hele interview is hier te lezen.

Metadata is het grootste probleempje van de muziekindustrie

Het is hier al een aantal keren ter sprake gekomen, maar een oplossing blijft helaas uit. Metadata. Oftewel: alle onderliggende data die samenhangt met een liedje of album, zoals titels, de namen van componist(en) en producer(s), de uitgever(s), het label, enz. Al deze informatie moet identiek in allerlei databases staan, om te kunnen garanderen dat bij elk gebruik de juiste personen worden geïdentificeerd en betaald. Vaak is dit echter niet het geval, met als gevolg dat naar schatting miljarden euro's 'ongeoormerkt' op tafel liggen.
Het invoeren van de juiste informatie lijkt eenvoudig, maar het metadataprobleem plaagt de industrie al decennia lang. Dit artikel somt de oorzaken nog eens op: er zijn geen standaarden voor de verzameling of presentatie van de informatie, de juistheid van de data hoeft niet te worden geverifieerd voordat het gepubliceerd wordt en er is geen centrale opslagplaats voor alle data. In tegendeel: fracties van alle data liggen op honderden plekken verspreid over de wereld.

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug