Nieuws

Nieuwsbrief week 44, 2018

Informatieve Algemene Ledenvergadering Popauteurs.nl

Maandag 8 oktober jl. heeft Popauteurs.nl een succesvolle en goedbezochte Algemene Ledenvergadering gehouden in de Roode Bioscoop in Amsterdam. Naast de gebruikelijke ‘verplichte nummers’, zoals het jaarverslag, exploitatieverslag en de begroting van 2019, werd een deel van de vergadering gevuld door de perikelen die spelen bij Buma/Stemra rond de diverse directieleden. Daarbij heeft het bestuur van Popauteurs.nl haar standpunt toegelicht, dat het einde van alle onrust in zicht lijkt te komen en dat wij hoopten dat het oude bestuur van Buma/Stemra op diens jaarvergadering nog verantwoording zou gaan afleggen over de beslissingen die in het verleden genomen zijn, waardoor een deel van de impasse veroorzaakt is.
Na de pauze was er een interessante uitleg door Jim Kreeftenberg van Spotify over de zogenoemde ‘artiesten-analytics’ en wat die voor jou als artiest/songwriter aan gegevens kan leveren.
De avond werd besloten met een uitleg van de directeur van Sena, Markus Bos, over hoe Sena zich in de nieuwe speelvelden van de entertainmentindustrie staande houdt en een belangrijke inkomstenbron blijft voor de auteur/sessiemuzikant.
Al met al een goede verenigingsavond waarbij het bemoedigend was om weer veel bekende auteursleden terug te zien, die we dan ook bij deze bedanken voor het nemen van de moeite om onze ALV bij te wonen.

ALV Buma/Stemra zet hopelijk een punt achter een roerige tijd

Maandag 29 oktober jl. organiseerde Buma/Stemra haar extra Algemene Ledenvergadering, die nodig was omdat de financiële cijfers over 2017 niet eerder klaar waren en er nog altijd décharge moest worden verleend aan het oude bestuur van Buma/Stemra. Er was een redelijke opkomst, waarbij het aantal afgevaardigde leden van Popauteurs.nl het grootste leek. Dit geeft wel de terechte betrokkenheid van onze leden weer voor zover het Buma/Stemra-zaken betreft. Hoewel er vooraf veel vuurwerk vanuit de zaal werd verwacht, bleek de vergadering heel ordentelijk te verlopen en leek een groot deel van de aanwezigen min of meer lamgeslagen in hun kritiek na zo’n lange rumoerige tijd.
Er is tijdens de door de nieuwe voorzitter Jozefine de Zwaan met veel verve geleide ALV besloten dat de Raad van Toezicht met twee onafhankelijke leden wordt uitgebreid, waarbij twee deskundigen op financieel en IT-gebied meteen zijn verkozen. Verder is tijdens de ALV meerdere malen door iedereen uitgesproken dat de opvolger van de Ledenraad (nu Raad van Rechthebbenden genoemd) een heel belangrijke rol gaat spelen in het krachtenveld tussen de auteurs, uitgevers en de statutaire directie (nu bestuur genoemd), die bestaat uit twee ad-interim leden, te weten de heren Cees van Steijn als CEO a.i. en Siebe van Elsloo als CFO a.i.
De afgevaardigde van Popauteurs.nl in de Raad van Rechthebbenden is Iason Chronis. Iason is voor onze leden altijd bereikbaar via info@popauteurs.nl. Dus heb je dringende vragen over problemen die je ervaart als auteur in samenhang met Buma/Stemra, aarzel dan niet, maar meld jouw probleem bij Iason. Hij zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Met het nieuwe bestuur/directie van Buma/Stemra hopen wij als Popauteurs.nl dat alle onrust achter de rug is en Buma/Stemra zich weer volledig kan wijden aan zijn taken om zo goed mogelijk te reparteren en zo snel mogelijk aan de auteurs uit te betalen. Het bestuur van Popauteurs.nl heeft daar het volste vertrouwen in voor de toekomst en wenst jullie allen de komende tijd veel succes met het schrijven en componeren van succesvol werk!

Nieuwe ‘Popkwesties’-video staat online

Het bestuur van Popauteurs.nl heeft een aantal video’s laten opnemen, waarin een uitleg wordt gegeven over eventuele vragen of problemen waar je als auteur voor kan komen te staan. De serie heeft dan ook de naam ‘Popkwesties’. De video’s bevatten bijvoorbeeld een uitleg over wat wel en niet is toegestaan met betrekking tot sampling, en beantwoorden vragen als ‘hoe krijg ik mijn nummers op Spotify-playlists?’ en ‘mag ik een buitenlandse track zo maar vertalen en uitbrengen?’.
We plaatsen elke twee weken zo’n video op de Popkwesties Video’s-pagina en kondigen die in de nieuwsbrief aan. Deze week hebben we een video online gezet waarin wordt uitgelegd hoe je artiesten vindt voor jouw nummer.
Op de openingspagina van onze website staat een link naar de video’s die tot nu toe gereleaset zijn:
- Hoe belangrijk is het om een uitgever te hebben?
- Waar moet je op letten bij een contract met de uitgever?
- Wat zijn de do’s en don’ts voor artiesten op social media?
- Hoe heeft streaming de muziek veranderd?
- Hoe benader je labels met jouw nummer?

Uiteraard zijn ze ook op YouTube te zien.

 

 

 

 

 

 

Sony Corp. mag EMI Music Publishing overnemen

De Europese Commissie heeft Sony Corp. goedkeuring gegeven om EMI Music Publishing over te nemen. Er was hevige oppositie tegen de voorgenomen deal vanuit independent labels, uitgevers en brancheorganisaties. Zij hoopten dat de EC de overname zou blokkeren, of Sony op zijn minst zou dwingen een aantal bedrijfsonderdelen af te stoten. De Commissie heeft echter geoordeeld dat de transactie geen concurrentie-issues zou opwerpen en heeft de deal zonder verdere voorwaarden geaccordeerd.
IMPALA, dat de onafhankelijke muzieklabels en muziekuitgevers vertegenwoordigt, is het hier sterk mee oneens. “De EC gaat hiermee in tegen haar eigen eerdere precedenten,” zegt Helen Smith van IMPALA. “Toen Sony in 2012 minderheidsaandeelhouder werd, moest het wel onderdelen verkopen, maar het mag nu wel zonder voorwaarden 100% eigenaar worden. Dit is inconsequent en het geeft een alarmerend signaal af aan bedrijven in de hele independent sector, niet alleen muziek.”

YouTube kan ‘uploadfilter’ niet implementeren volgens EU-eisen

In de geplande hervormingen van het Europees auteursrecht heeft de Europese Commissie voorzien in een ‘uploadfilter’. Anonieme bronnen binnen Google, de eigenaar van YouTube, noemen het een ‘onmogelijke klus om aan de eisen te voldoen van het nieuwe Europese auteursrecht’.
Sociale netwerken, zoals YouTube, maar ook Vimeo en Facebook, zijn in de nieuwe Europese auteurswet verantwoordelijk voor alle content die gebruikers plaatsen op hun servers. Bij inbreuk moeten zij dan ook zelf actie ondernemen. Deze mogelijke filters komen voort uit artikel 13 van de nieuwe auteursrechtrichtlijn en stuit wereldwijd op het meeste verzet. Een andere optie is dat YouTube en andere bedrijven sociale media licenties voor auteursrechtelijk beschermd materiaal moeten afnemen.
Paul Solleveld, director legal and public affairs van brancheorganisatie NVPI, plaatst enkele kanttekeningen. “De bedoeling van artikel 13 is om er voor te zorgen dat user upload-diensten als YouTube onder auteursrecht vallen en dus licenties moeten afnemen van rechthebbenden. YouTube dreigt nu dat ze dus alle beschermde werken moeten weren. Een beetje een huilverhaal want noch YouTube (gezien haar verdienmodel) noch rechthebbenden willen dat de werken niet beschikbaar zouden zijn. Integendeel, voor rechthebbenden is die beschikbaarheid belangrijk!”

 

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug