Nieuws

Nieuwsbrief week 20, 2018

HERINNERING: Buma/Stemra jaarvergadering op 22 mei a.s.

Beste popauteurs, Graag herinner ik u aan de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra, op 22 mei a.s. in Hoofddorp. Opnieuw een belangrijke bijeenkomst, omdat dit keer invulling gegeven wordt aan een belangrijke wijziging van de organisatiestructuur. Het huidige Bestuur en de huidige Ledenraad van Buma/Stemra worden vervangen door een nieuwe Raad van Toezicht en een Raad van Rechthebbenden. Voor beide organen wordt op 22 mei bepaald wie hierin zitting krijgen.
Na gezamenlijk overleg hebben Popauteurs.nl en collega-beroepsorganisaties BCMM, VCTN, BAM! en Nieuw Geneco een aantal sterke kandidaten voor deze belangrijke posities geselecteerd. Wij vragen u om bij de verkiezing voor de Raad van Toezicht en Raad van Rechthebbenden deze door de gezamenlijke verenigingen voorgedragen kandidaten met uw stem te steunen:

Raad van Toezicht:
Anthony Fiumara (Nieuw Geneco)
René Meister (VCTN)
Arriën Molema (BAM!)
Marc Swemle (BCMM)

Raad van Rechthebbenden:
1. Rita Zipora (BAM!) voor pop-zetel 1
2. Aafke Romeijn (BAM!) voor pop-zetel 2
3. Iason Chronis (Popauteurs.nl) voor pop-zetel 3
4. Johan van der Voet (BCMM) voor multimedia-zetel 1
5. Martijn Schimmer (BCMM) voor multimedia-zetel 2
6. Hans Everling (BCMM) voor multimedia-zetel 3
7. Monique Krüs (Nieuw Geneco) voor de ernstige zetel
8. Ben van den Dungen (VCTN) voor de vrije zetel

Daarnaast adviseren wij u als lid van onze vereniging Popauteurs.nl om tijdens de ALV de door Buma/Stemra voorgestelde statutenwijziging te steunen.

Hopelijk tot ziens op 22 mei.

Vriendelijke groet,

Tom Peters
Voorzitter Popauteurs.nl

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug