Nieuws

Nieuwsbrief week 52, 2017

Nieuwjaarswens

Beste Popauteur,

Op de valreep van 2017 een korte boodschap van uw voorzitter. Het afgelopen jaar was een meer dan roerig jaar door alle perikelen rond de directie en het bestuur van Buma/Stemra. Dit heeft al met al geen winnaars opgeleverd; alleen verliezers, zoals het nu lijkt. Jammer genoeg heeft een aantal bestuurders van Buma/Stemra zich de laatste tijd meer en meer tegen de muziekuitgevers gekant. Een wat mij betreft te radicale opstelling. Wij hebben ons als Popauteurs.nl altijd wel kritisch ten opzichte van de uitgevers opgesteld, maar blijven er toch naar streven de discussie zo veel mogelijk op een positieve wijze aan de gang te houden.
In het nieuwe jaar, waarin binnen Buma/Stemra een nieuwe bestuursstructuur wordt opgetuigd, hoop ik dat de conflicten over en weer zoveel mogelijk beperkt worden en we gezamenlijk met alle partijen een gezond Buma/Stemra gaan krijgen. Dan kan deze zijn belangrijkste taak, namelijk zo veel en zo snel mogelijk uitkeren tegen zo laag mogelijk kosten, weer op gaan pakken. Daar zullen wij als auteurs allemaal van kunnen profiteren.

Ik wens u voor 2018 een heel succesvol en vooral gezond jaar toe, en hoop dat wij door onze inspanningen binnen de vereniging uw belangen als auteur zo goed mogelijk zullen verdedigen.

Namens ons bestuur,

Tom Peters
Voorzitter Popauteurs.nl

 

Nieuwe contactgegevens Popauteurs.nl

Vanwege de verhuizing van Buma Cultuur naar Hoofddorp wijzigen ook de contactgegevens van Popauteurs.nl. U kunt ons voortaan bereiken via:

Postbus 346
1200 AH Hilversum
(t) 06 250 986 37
(e) info@popauteurs.nl

Over hoe we het mobiele spreekuur voortaan gaan organiseren ontvangt u z.s.m. bericht.

 

Brief aan bestuur en directie van Buma/Stemra

Op 14 december stuurden Esther Gottschalk, Erwin Angad-Gaur en Tom Peters namens Nieuw Geneco, Ntb, VCTN en Popauteurs.nl een brief aan bestuur en directie van Buma/Stemra. Deze luidde als volgt:
De vergadering bijeen op 30 oktober spreekt zijn afkeuring uit over het communicatiebeleid van bestuur en directie en draagt beiden op om:

  • de zeer beschadigende beschuldigingen in De Volkskrant, overgenomen door andere media, gedetailleerd en openbaar te weerleggen
  • maximaal de bevindingen en aanbevelingen van en uit de door Nautha Dutilh en BDO uitgevoerde onderzoeken openbaar te delen
  • resultaten van toekomstig onderzoek proactief met de leden en aangeslotenen te delen
  • en in het algemeen openheid te betrachten

Hoewel u bij monde van uw voorzitter aangaf de motie te zullen uitvoeren, vernamen wij hier tot op heden niet meer of nog niet over. Wij verzoeken u daarom bij dezen ons op de hoogte te stellen of en binnen welk tijdspad u uitvoering wilt geven aan de in de motie gevraagde concrete acties, alsmede aan de overige aangenomen moties.

In een aparte open brief aan de overheid en het College van Toezicht betogen Ntb, VCTN en een aantal componisten en auteurs dat in de nieuwe Raad van Toezicht en Ledenraad van Buma/Stemra geen ruimte meer is voor zeggenschap van muziekuitgevers, maar slechts van door auteurs benoemde vertegenwoordigers en onafhankelijke professionals. Die brief en de daarin aangevoerde argumenten zijn hier na te lezen.

 

 

 

Buma Awards op 5 maart uitgereikt in Theater Amsterdam

Op maandagavond 5 maart komen Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers weer samen voor de uitreiking van de belangrijkste prijzen van de Nederlandse muziekindustrie, de Buma Awards. Tijdens de jaarlijkse gala-avond, die komend jaar voor het eerst plaatsvindt in Theater Amsterdam, worden de succesvolste mensen achter de hits van het afgelopen jaar onderscheiden met prestigieuze prijzen. Daarnaast worden een Buma Gouden Harp, de Buma Filmmuziek Award, de Lennaert Nijgh Prijs en een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Erik de Zwart is deze vijfde editie van het Buma Awards-gala wederom gastheer.
(Foto: Patrick van Beek)

 

 

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

SaveSave

terug